ŽURNĀLS Numura tēma

30. Jūnijs 2015 /Nr.25 (877)

Vai Augstākā tiesa sniegusi visas atbildes nepamatoti lēta piedāvājuma kontekstā
1 komentāri
Monta Oga
Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamenta direktores vietniece 

Nepamatoti lēta piedāvājuma1 sakarā ir izveidojusies plaša Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) iesniegumu izskatīšanas komisijas un līdz ar to pakārtoti arī tiesu prakse. Tādējādi pamatoti var secināt, ka “piedāvājuma nopietnības” pārbaudes mehānisms piedāvātās cenas aspektā publisko iepirkumu procedūrās ir iedzīvojies praksē un vairumā gadījumu vairs netiek uztverts kā formāls pieprasījums sniegt atbildi, vai cena ir pamatota, protams, saņemot apstiprinošu atbildi, bez pārbaudes pēc būtības.

Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaudes procedūra ir obligāti nepieciešama, lai publiskā iepirkuma līguma slēgšanā panāktu reālu konkurenci.2 Attiecīgi būtu jāatbild uz jautājumu, vai ar reālu konkurenci publiskā iepirkuma procedūrā ir saderīga rīcība, kad piedāvājumā netiek norādītas izmaksas, izmaksas tiek norādītas kā nulle, aizbildinoties, ka tās tiks segtas no uzņēmuma līdzekļiem peļņas vai citā veidā. Minētais saistāms ar to, ka mērķis dalībai iepirkuma procedūrā ir uzvara peļņas nolūkos, un līdz ar to piegādātāji nereti cenu nosaka pakārtoti uzvaras gūšanas iespējām, kas brīvas konkurences apstākļos ir pats par sevi saprotams.

IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas praksē ir nostiprināta atziņa, ka iepirkuma procedūrās pretendentiem tiek dota pietiekami liela autonomija ar mērķi nodrošināt pēc iespējas pasūtītājam izdevīga piedāvājuma sagatavošanu, tādējādi nodrošinot valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izlietošanu. Tomēr jāpatur prātā, ka pretendenta, kurš iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, kā arī pretendenta, kurš izmaksas piedāvā segt no paša līdzekļiem vai citā veidā, atzīšana par uzvarētāju iepirkuma procedūrā ir saistīta ar paaugstinātu pasūtītāja risku, jo rezultātā pretendents var nespēt izpildīt iepirkuma līguma noteikumus.

Vienlaikus, lai gan pirmšķietami jēdziens “nepamatoti lēts piedāvājums” saistās ar zemākās cenas piedāvājuma izvēles kritēriju, bez ievērības nevar atstāt IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas praksē konstatēto problēmjautājumu3 saistībā ar cenas manipulācijām saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriju ietvaros.

komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Homērs
2. Jūlijs 2015 / 23:59
0
ATBILDĒT
Atcerējos vienu gadījumu, kad reģionā pirkām pakalpojumu, ko var sniegt persona ar attiecīgu izglītību. Pieteicās vairākas personas, bet viena piedāvāja nu baisi zemu cenu, protams prasījām skaidrojumu par īpašajiem apstākļiem, kādēļ tik lēts piedāvājums. Šis atbildēja, ka blakus sādžā viņam dzīvo veca brūte un pakalpojuma sniegšanas laikā padzīvos pie viņas, tādēļ atšķirībā no citiem pretendentiem viņam nebūs transporta izdevumu.
visi numura raksti
Dina Gailīte, Gatis Litvins
Numura tēma
Publiskais iepirkums Latvijā: starp “gandrīz labi” un “ļoti labi”  
Publiskajam – valsts un pašvaldību – iepirkumam Latvijā ik gadu tiek izlietoti līdzekļi aptuveni 2 335 324 tūkstošu eiro apmērā, kas atbilst teju 10 procentiem no valsts iekšzemes kopprodukta.1 Diemžēl ...
Katrīne Pļaviņa
Numura tēma
Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam atstāšana bez izskatīšanas kā alternatīva maksājumam par sūdzību
Likumdevējs šovasar aktualizējis cīņu ar nepamatotiem iesniegumiem publiskajos iepirkumos.1 Valsts kancelejas piedāvātais grozījumu projekts iecerēja Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) uzlikt pienākumu lielo iepirkumu ...
Liāna Teilāne, Daina Pulkstene
Numura tēma
Iepirkumu pirmspārbaudes ES fondu projektos un biežāk konstatētās kļūdas iepirkumos
Sācies jau trešais Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu ieviešanas periods. Atskatoties uz iepriekšējiem diviem periodiem, jāsecina, ka diemžēl gandrīz pusē gadījumu, kad ES fondu projektu finansējuma saņēmējs ir saņēmis ...
Māris Logins
Numura tēma
In-house izņēmuma tiesiskais regulējums publiskajā iepirkumā
Šīs publikācijas mērķis ir īsumā ieskicēt būtiskākās izmaiņas, kas ir ieviestas ar jaunajām direktīvām attiecībā uz in-house izņēmuma piemērošanu, kā arī vērst uzmanību uz atsevišķiem riskiem un ierosinājumiem, kas būtu ...
Anatolijs Kriviņš
Numura tēma
Publisko iepirkumu likums: problēma vai risinājums?
Kopš 2006. gada 1. maija, kad ir stājies spēkā Publisko iepirkumu likums (turpmāk – PIL), ir atrisinātas vairākas teorētiskas problēmas publisko iepirkumu jomā, tajā skaitā jautājumos, kas ir saistīti ar Iepirkumu ...
AUTORU KATALOGS