ŽURNĀLS Numura tēma

19. Jūnijs 2018 /Nr.25 (1031)

Advokatūras tālākās attīstības tendences
4 komentāri
Dr. iur.
Jānis Rozenbergs
zvērināts advokāts, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs 

Šā gada 21. martā Advokatūras dienu ietvaros Latvijas Universitātē norisinājās ikgadējā konference, kuru šogad veltījām Latvijas simtgadei. Līdz ar to konferencē šogad lielākoties netika risināti kādi šauri specifiski tiesību problēmjautājumi, bet referāti lielākoties bija veltīti konceptuāli svarīgu un vienlaikus arī interesantu tematu apskatam, kurus būtu žēl atstāt tikai konferences apmeklētāju pārdomām. Pateicoties referentu apņēmībai savas konferencē prezentētās tēmas papildināt un sagatavot publicēšanai, ar "Jurista Vārda" redakcijas atbalstu dzima ideja par tematiskā, advokatūrai veltītā, izdevuma tapšanu, kas nu tiek nodots lasītājiem vērtēšanai. Un konkrēti šajā rakstā sniegts ieskats Latvijas advokatūras pēdējā gada un tālākās attīstības tendencēs.

Advokatūras attīstība pēdējā gada laikā

2018. gada 20. aprīlī notika ikgadējā Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulce, kurā pirms gada ievēlētā advokātu padome arī sniedza pārskatu par iepriekšējā gada būtiskākajiem notikumiem advokatūrā, kā arī iezīmēja turpmākos darbības plānus.

Vispirms var atzīmēt, ka 2017. gadā pirmo reizi advokatūras jaunāko laiku vēsturē bija konstatējams advokātu skaita samazinājums. Kopā ar 117 zvērinātiem advokātiem, kuru darbība apturēta, un trim atstādinātiem kolēģiem zvērinātu advokātu kopējais skaits šobrīd ir 1222, tas ir nedaudz mazāk nekā pagājušā gada aprīlī, sniedzot ziņojumu 2017. gada advokātu kopsapulcei, kad kolēģijā bija 1240 zvērināti advokāti. Šāds neliels advokātu skaita samazinājums noteikti nemazina juridiskās palīdzības pieejamību, un esošais advokātu skaits Latvijā joprojām ir vairāk nekā pietiekams advokatūras funkciju nodrošināšanai tiesu sistēmā.

Laikā kopš 1996. gada advokātu skaits Latvijā ir audzis teju trīskārt, un lielākais pieaugums ir bijis laikā starp 1996. un 2000. gadu, pēc tam skaits ir audzis salīdzinoši nebūtiski. Tādēļ advokātu skaita samazinājums 2017. gadā par 18 kolēģiem pats par sevi nav pamats satraukumam, ja vien šāda tendence neturpināsies turpmākajos gados. Pagājušajā gadā zvērinātu advokātu skaitā ir tikuši uzņemti 24 jauni kolēģi, kas ir vairāk nekā iepriekšējos gados. 2017. gadā advokātu skaitā tika uzņemti 15 kolēģi, bet 2016.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (4)
4 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Jānis
1. Jūlijs 2018 / 13:59
2
ATBILDĒT
Ja advokātu padomes priekšsēdētājs un viņa vietniece turpinās vadīt šo kopienu un pretēji normatīvajos aktos noteiktajam, amata prasmes piemēros lai aizstāvētu advokātus - likumpārkāpējus par izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, tad jau saknē nav pamata runāt par tiesiskumu, attīstības tendencēm, advokātu ētiku. Skumji, ka advokātiem izvirzītās augstās prasības tiek nonivelētas un tās eksistē tikai uz papīra.
Ansis
29. Jūnijs 2018 / 10:57
2
ATBILDĒT
Interesanti, bet nu atkal savi pieci advokāti nenokārtoja pēdējos administratoru kvalifikācijas eksāmenus. Pēdējā gada ietvaros vismaz labs simtiņš advokātu no šiem eksāmeniem vai nu atteicās (runāsim godīgi - nobijās) vai arī nenolika. Tā ir gandrīz desmitā daļa no advokātiem Latvijā! Secinājums - nu nav tie advokāti tik gudri, kā izliekas. Un kas būtu, ja viņiem būtu kvalifikācijas eksāmens, pemēram, civiltiesībās!? Pa gabalu jātur tādi no maksātnespējām... No malas izskatās, ka reformām jābūt. Kā būs iekšienē, skatīsimies un sekosim....
Cik var
19. Jūnijs 2018 / 12:18
2
ATBILDĒT
Cik ilgi var ampelēties ar ZAB statusu. Izvairīšanās no komersanta statusa ir vienkārši smieklīga. Arī stomatologi var veidot komersantus (ar peļņas gūšanas nolūku), bet vai tāpēc stomatologi nepamatoti izraus pacientiem visus zobus tikai tāpēc, ka šādi būs lielāka un ātrāka peļņa? Citur ārvalstīs ZAB var būt normāls komersants, bet Latvijā tas ir svētais grāls, kam ir jārada sava unikāla juridiskā forma tikai tāpēc, ka baidās no vārdiem "peļņa" un "dividendes". Komersanta vai cits ZAB statuss tāpat neizmainīs individuālās klienta-advokāta attiecības, t.sk. advokāta noslēpumu un pārstāvību tiesā. Varbūt beidzot ir jāmaina domāšana, nevis jābojā tiesību sistēma ar nepareizu tiesību subjekta, juridiskās personas, komersanta, saimnieciskās darbības un komercdarbības izpratni.
Tiešām > Cik var
27. Jūnijs 2018 / 09:57
1
ATBILDĒT
Ja vēl ņem vērā, ka praktiski nevienā ZAB darbinieki (sekretāri, kurjeri, juristu palīgi) netiek nodarbināti, maksājot pilnus nodokļus un ievērojot Darba likuma normas. Kā tad ar būšanu "pakļautam likumam?"
visi numura raksti
Valters Ščerbinskis
Numura tēma
Advokāti neatkarīgās Latvijas dibināšanā un veidošanā
Par Latvijas valsts veidošanu un veidotājiem ir gana daudz rakstīts. Tāpēc svarīgs šķiet jautājums par to, kāpēc tieši advokātu (un juristu vispār) īpatsvars politikas, tas ir, varas, jautājumu lemšanā vēsturiski ir bijis tik ...
Andris Tauriņš, Viktorija Jarkina, Toms Vilnis
Numura tēma
Advokāta kā tiesu sistēmai piederīgas personas tiesības uz informāciju
Autori praksē ir saskārušies ar vairākām situācijām, kurās valsts iestādes prasīto informāciju atsaka, autoru ieskatā, ar nepamatotiem argumentiem. Tāpēc šī raksta mērķis ir izvērtēt, vai advokāti un valsts iestādes izprot ...
Dmitrijs Skačkovs
Numura tēma
Advokāta loma Latvijas kriminālprocesā: sasniegumi un izaicinājumi
Vērtējot norises praksē, diemžēl ir jāsecina, ka Kriminālprocesa likuma spēkā esības laikā nav atrisinātas problēmas, kas tajā tika ieprogrammētas jau pašā sākumā. Likumdevēja izvēlēto nepareizo risinājumu rezultātā tika ...
1 komentāri
Violeta Zeppa-Priedīte
Numura tēma
Advokātu imunitāte – aktuālie problēmjautājumi
Šajā rakstā advokāta imunitātes apdraudējuma kontekstā tiks aplūkotas situācijas, kuru ietvarā no advokāta tiek prasīts pildīt kriminālprocesuālo pienākumu – sniegt informāciju, kas tam uzticēta, sniedzot juridisko palīdzību, ...
Olavs Cers
Numura tēma
Likvidācija kā maksātnespējas risinājuma perspektīva
2018. gada 21. martā norisinājās zinātniski praktiska konference "Advokatūra Latvijas simtgadei", ko rīkoja Latvijas Zvērinātu advokātu padome sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Viena no konferences sadaļām ...
3 komentāri
AUTORU KATALOGS