JAUNUMI

3. Augusts 2022 / 12:21

Pieejams jaunāko Darba likuma grozījumu skaidrojums

Valsts darba inspekcija ir publicējusi skaidrojumu par Darba likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 1. augustā.

Grozījumi Darba likumā, kas stājās spēkā 2022. gada 1. augustā, izstrādāti, lai:

  • izpildītu valdības rīcības plāna 102. uzdevuma “Veicināsim ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, iedrošinot abus vecākus līdzvērtīgi iesaistīties ģimenes dzīvē un bērnu audzināšanā” pasākumu Nr.102.1. “Pilnveidojot tiesisko regulējumu darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanai, radīti priekšnoteikumi abu vecāku līdzvērtīgai iesaistei, rūpējoties par bērniem un citiem ģimenes locekļiem”;
  • pārņemtu 2019. gada 20. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2019/1152 par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem Eiropas Savienībā un Eiropas Parlamenta (turpmāk – direktīva 2019/1152) un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES (turpmāk – direktīva 2019/1158), prasības;
  • atbilstoši Eiropas Komisijas 2021. gada 15. jūlija formālajam paziņojumam pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2018/2236 precizētu Darba likuma normas, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija direktīvas 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1024/2021 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) (turpmāk – direktīva 2014/67/ES), 9. pantam par administratīvajām prasībām un kontroles pasākumiem un 12. pantam par atbildību apakšuzņēmuma līguma slēgšanas gadījumos;
  • lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr. 2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam” izpildi.

Izvērsts skaidrojums par konkrētajām izmaiņām Darba likumā, kas ir spēkā no 1. augusta, pieejams šeit, Valsts darba inspekcijas mājaslapā.

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
jaunumi
10. Augusts / 11:22
Vietnē likumi.lv pievienota sasaiste ar EST spriedumiem
10. Augusts / 10:54
Tiesībsargs nosūtījis vēstuli "Amnesty International" Eiropas reģionālā biroja direktoram
9. Augusts / 15:24
Latvija iesniedz lūgumu iesaistīties trešās puses statusā ECT izskatāmajā lietā “Ukraina pret Krieviju (X)”
8. Augusts / 10:58
Valsts policijas strukturālās reformas: pārmaiņas Galvenajā kriminālpolicijas pārvaldē
5. Augusts / 13:04
Par Senātā izskatāmām lietām no 8. līdz 12. augustam
AUTORU KATALOGS