JAUNUMI

8. Jūlijs 2024 / 15:23

Senāts: netipiskā gadījumā bērnam nedrīkst liegt Latvijas pilsonību formālu apsvērumu dēļ

Judikatūras nolēmumu arhīvam ir pievienots Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā, kurā risināts strīds par bērna, kura bioloģiskajiem vecākiem atņemtas aizgādības tiesības, atzīšanu par Latvijas pilsoni. Judikatūras tēzēs uzsvērta bērna interešu un tiesību prioritāte, izlemjot jautājumu par pilsonību.

Bērna bioloģiskajiem vecākiem tika atņemtas bērna aizgādības tiesības. Pēc ilgstošas uzturēšanās bērnunamā un audžuģimenē bērnu adoptēja citas valsts pilsoņi. Adoptētājs vērsās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un lūdza, lai dēlu uzņem Latvijas pilsonībā. Iestāde bērna uzņemšanu Latvijas pilsonībā atteica. Savu lēmumu iestāde pamatoja ar to, ka bērns ir zaudējis radniecības attiecības ar bioloģiskajiem vecākiem, kas bija Latvijas nepilsoņi. Tālāk strīds tika risināts tiesā. Tiesas process noslēdzās ar Senāta lēmumu, kura rezultātā stājās spēkā bērnam labvēlīgs Administratīvās apgabaltiesas spriedums. Ar to Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei tika uzdots bērnu atzīt par Latvijas pilsoni.

Atsakot ierosināt kasācijas tiesvedību, Senāts uzsvēra, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, prioritāri ir nodrošināmas bērna tiesības un intereses – arī bērna tiesības kļūt par Latvijas pilsoni. Pārbaudot jebkura lēmuma, kas pieņemts attiecībā uz bērnu, tiesiskumu, tas jāvērtē caur bērna labāko interešu prizmu. Tas arī nozīmē, ka formāli apsvērumi nav pamats liegt bērnam Latvijas pilsonību.

Senāts piekrita apgabaltiesai, ka konkrētais gadījums ir netipisks. Lietā nav strīda, ka bērnam ir bijušas tiesības kļūt par Latvijas pilsoni, kuras nav nodrošinātas bāriņtiesas bezdarbības dēļ. Ja bērns atrodas valsts aizbildniecībā un par viņa personiskajām un mantiskajām tiesībām (to aizstāvību) ir atbildīga bāriņtiesa, tieši bāriņtiesai, īstenojot bērna tiesības uz pilsonības iegūšanu, jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar attiecīgu iesniegumu.

Senāts arī atzina, ka adopcija izbeidz bērna radniecības attiecības ar bioloģiskajiem vecākiem un no tām izrietošās savstarpējās tiesības un pienākumus, tomēr adopcija automātiski neietekmē personas tiesisko saikni ar valsti. Tiesības kļūt par Latvijas pilsoni un šo tiesību īstenošana ir pašas personas un valsts savstarpējo tiesisko attiecību jautājums, kurš izlemjams, ievērojot katra gadījuma individuālos apstākļus un iesaistītās personas tiesības un intereses. Senāta lēmums. Lieta Nr.SKA-621/2024 (A420176223)

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
jaunumi
23. Jūlijs / 15:41
Tieslietu ministrija rada rīku noziegumos cietušo atbalsta saņemšanas ceļa atvieglošanai
23. Jūlijs / 14:49
Tieslietu padome precizē rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību
23. Jūlijs / 13:40
Senāts izceļošanas aizliegumu atzīst par pamatotu un tiesisku
22. Jūlijs / 15:22
Septembrī notiks konference par konkurences tiesību pārkāpumu izraisītajiem zaudējumiem
22. Jūlijs / 15:18
Ierosināta lieta par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanu
AUTORU KATALOGS